Bảng giá phòng

BẢNG GIÁ PHÒNG - 04/01/2017

BẢNG GIÁ PHÒNG

KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI QUÊ TÔI (ĐÃ BAO GỒM HÓA ĐƠN)