Giá phòng khách sạn Quê Tôi

Phòng V.I.P

- Giá: 1.260.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 108 m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.

Phòng LUXURY

- Giá: 830.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 43 m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.

Phòng DELUXE (Double)

- Giá: 680.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 46 m2

- Phòng loại 1 giường đôi 2m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.

Phòng DELUXE (Twin)

- Giá: 680.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 33 m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.

Phòng SUPERIOR  (Twin)

- Giá: 580.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 29 m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.

Phòng SUPERIOR (Double)

- Giá: 410.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 21 m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.

Phòng STANDAR (Single)

- Giá: 380.000 VNĐ

Ghi chú:

- Diện tích phòng: 18 m2

- Giá chưa bao gồm hoá đơn VAT.

- Phục vụ ăn sáng

- Trẻ e dưới 6 tuổi đi kèm người lớn: miễn phí.

- Trẻ e từ 6 tuổi đến 12 tuổi: tính 1/2 giá người lớn.